Wrak bij Wierum

sized_DSC_0944ps6

Dit wrak mag dan al meer een halve eeuw oud zijn, maar het representeert een wezenlijk aspect van de cultuurhistorie van het Waddengebied: de strijd om land tussen mens en natuur, die zich hier vanaf de Middeleeuwen tot op de dag van vandaag afspeelt. Bovenstaand beeld zal bekend zijn bij iedereen die het wad in de omgeving van Wierum kent. Direct onder de dijk ligt deze praam, die er vermoedelijk rond 1955-1960 terecht is gekomen. In eerste instantie spoelde de praam westelijker aan, ter hoogte van het Schoorsterhoofd. Wat later is ze afgedreven in de richting van Wierum en hier definitief vastgeraakt in het slik. Sindsdien vergaat de praam onder invloed van eb en vloed langzaam maar gestaag.
still_wrak
Bij de buitendijkse landaanwinningswerken zette Rijkswaterstaat dergelijke pramen in voor het vervoer van rijshout en palen voor de aanleg en/of het onderhoud van rijsdammen. De pramen werden geladen in kleine havens langs de kust, zoals bijvoorbeeld de pier van Holwerd en het buitendijkse haventje bij Ferwerd. Bij laatstgenoemde werd het materiaal voor op de pramen aangevoerd over een smalspoor. Wrak.                                                                         

In de jaren ’50 is in opdracht van de Provincie Fryslân en Rijkswaterstaat de documentaire ‘Van Waddenzand tot vruchtbaar land’ gemaakt Deze documentaire, die pleit voor het aanwinnen van nieuw land op de (Wadden)zee, illustreert de ‘heroïsche strijd tegen de waterwolf’ aan de hand van de landaanwinningswerken. De documentaire is op zichzelf al een fraai stuk erfgoed en geeft een goed beeld van de aanleg van de rijsdammen.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         GPS  53°24'16.1"N 6°02'01.5"E

Wrak

  10% korting ---------> Bij 6 nachten of meer <-------- 10% Korting