Right-click is disabled on this page!
>

"Daar waar de dijk het land omklemt gelijk een moederarm haar kind..

VOLG ONS

Het Wrak bij Wierum


Dit wrak mag dan al meer een halve eeuw oud zijn, maar het representeert een wezenlijk aspect van de cultuurhistorie van het Waddengebied: de strijd om land tussen mens en natuur, die zich hier vanaf de Middeleeuwen tot op de dag van vandaag afspeelt. Bovenstaand beeld zal bekend zijn bij iedereen die het wad in de omgeving van Wierum kent. Direct onder de dijk ligt deze praam, die er vermoedelijk rond 1955-1960 terecht is gekomen. In eerste instantie spoelde de praam westelijker aan, ter hoogte van het Schoorsterhoofd.
Wat later is ze afgedreven in de richting van Wierum en hier definitief vastgeraakt in het slik. Sindsdien vergaat de praam onder invloed van eb en vloed langzaam maar gestaag.


Bij de buitendijkse landaanwinningswerken zette Rijkswaterstaat dergelijke pramen in voor het vervoer van rijshout en palen voor de aanleg en/of het onderhoud van rijsdammen. De pramen werden geladen in kleine havens langs de kust, zoals bijvoorbeeld de pier van Holwerd en het buitendijkse haventje bij Ferwerd. Bij laatstgenoemde werd het materiaal voor op de pramen aangevoerd over een smalspoor.
GPS 53°24'16.1"N 6°02'01.5"E
Fotos maken van het Wrak

We zijn het hele jaar open voor bezoekers
check Beschikbaarheid

"De rijkdom van de Wadden nodigt uit om beleefd en gedeeld te worden. ...

DutchEnglishFrenchSpanish